Warm Overhauling - Fingernails

Konferens på telefonen

Posted Jan. 13, 2014, 9:18 a.m. By yamyamboba Tags: Telefonkonferens

Jag var med i en telefonkonferens här om dagen. Jag satt och tänkte på det under konferensen att det är verkligen otroligt hur tekniken har förenklat saker och ting i samhället nu. Nu behöver man ju inte ens träffas för att prata med varandra. Man kan prata via internet eller över telefonen. Det är ju väldigt smidigt om man ska ha konferenser. Då behöver man ju inte ens åka bort ifrån kontoret för att ha konferensen. Så det är ju riktigt smidigt det måste jag säga. Det är otroligt enkelt också!